« Tagasi

Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni erakorraline istung seoses eriolukorraga (EST/RU)

Seoses koroonaviiruse leviku ja valitsuse kehtestatud eriolukorraga toimus 17. märtsil Ida-Eesti regionaalne kriisikomisjoni laiendatud istung, millest võtsid osa regionaalsete riigiasutuste ja omavalitsuste juhid ning esindajad. Ida päästekeskuse esindajad kogunesid Ida päästekeskuse Jõhvi kontoris, teised osalejad olid kaasatud skype kaudu.

Kriisikomisjoni juht Ailar Holzmann andis ülevaate pääste regionaalse staabi tegevustest. Ida päästekeskuse staap alustas tööd 14. märtsil kell 15.00 ning selle põhilised töösuunad on Ida päästekeskuse toimepidevuse monitoorimine ja planeerimine, koostöö ja info jagamine kohalike omavalitsuste ja teiste asutuste ettevõtetega ning olukorrapildi kaardistamine. Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann kiidab Virumaa kohalikke omavalitsusi väga hea koostöö eest.

Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri prefekt Tarvo Kruup kinnitas, et politsei töö jätkub tavarežiimis, uued meetmed on rakendanud piiri osas.

„Me ei jäta teenindamata ühtegi väljakutset. Abi jõuab iga inimeseni, kes seda vajab, piir peab ja väljastame dokumente. Täna öösel taastati piirikontroll sisepiiril ning kehtestati meetmed välispiiril. Kõik tavapärased teavitusvõimalused töötavad. Kui olukord nõuab kiiret abi ja kohest politsei sekkumist, tuleb helistada numbrile 112 ja kui tuleb teavitada toimunud süüteost, saab esitada avalduse politsei.ee veebilehel."

Ida häirekeskuse juht Janek Murakas ütles, et alates eilsest päevast töötab uus infotelefon 1247. Numbrilt 1247 saab infot erinevates koroonaviirust ja selle levikut puudutavates küsimustes. Sellelt numbrilt ei saa meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni. Meditsiinialaste nõuannete ja perearsti konsultatsiooniks tuleks endiselt valida number 1220, kus kõnele vastavad meditsiinilise väljaõppega inimesed.
Janek Murakas sõnul helistavad hetkel häirekeskusesse rohkem üksikud vanainimesed, kellel hakkavad otsa saama toit ja ravimid.  „Me kindlasti anname nendele kohaliku omavalitsuse kontakte, kuhu pöörduda,  instrueerime otsima infot kodulehtedelt".

Janek Murakas pööras tähelepanu, et helistades telefonile 112 võib juhtuda nii, et on vaja natuke oodata, kuna liin võib olla vahepeal koormatud.

„Üldiselt suudame kõnele vastata minuti jooksul, seega palume inimestel vajadusel oodata mitte kõnet katkestada kui kohe ei vastata", - rahustas Murakas.

Omavalitsuste juhid ja esindajad teavitasid, et kõige suurem mure on kaitsevahendite puudumine, oma ülesannetega nad saavad hakkama, abivajajaid aidatakse ja probleeme lahendatakse operatiivselt. Kindlasti on kõik koolid, klubid ja muud meelelahutusega seotud avalikud asutused on suletud, lasteaiad töötavad kõikides omavalitsuses peale Narva-Jõesuu ja Toila, kus kooskõlas vanematega vald tegi otsuse kaheks nädalaks lasteaiad sulgeda. . Toila vallavanem Eve East sõnas, et juhul kui tekib vajadus, kaalub vallavalitsus lasteaedades rühma tasemel tööle panemist.

Paljud omavalitsused on oma töö ümber korraldanud eesmärgiga vähendada inimeste kontakte,  need ametnikud, riigiasutuste ja omavalitsuste töötajad, kellel on võimalus on kodukontori tööl, aga elanike teenindamine käib kas telefoni- interneti teel või ettehelistamisel ja kokkuleppel võib ka kohale tulla.

Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja  Anneki Teelahk ütles, et Töötukassa peatas vähemalt kaheks nädalaks klientide nõustamise ja teenindamise maakondlikes osakondades/büroodes kohapeal. Kliente nõustatakse ja avaldusi võetakse vastu telefoni teel, e-kanalites või posti teel. Lisaks täna avati internetikeskkonnd, kus tööandjad saavad panna üles oma ajutised tööpakkumised ja tööd vajavad inimesed saavad kiiresti tööandjatega ühendust võtta. Ajutiste tööde e-keskkonnaga saab tutvuda Töötukassa veebilehel.

Järgmine erakorraline kriisikomisjoni istung toimub järgmisel kolmapäeval 25. märtsil.

 

Спасательный департамент

Восточный спасательный центр

Пресс-сообщение

17 марта 2020

Внеочередное заседание Восточно-Эстонской региональной кризисной комиссии в связи с чрезвычайным положением

В связи с распространением коронавирусной инфекции и объявленным правительством Эстонии чрезвычайным положением 17 марта, состоялось внеочередное заседание кризисной комиссии восточного региона. В ней приняли участие представители региональных государственных учреждений и местных самоуправлений Ида- и Ляэне-Вирумаа. Представители Восточного спасательного центра вышли на связь с остальными участниками их Йыхвиской конторы с помощью скайп-конференции.

Руководитель кризисной комиссии Айлар Хольцманн сделал обзор о работе регионального штаба Восточного спасательного центра. Этот штаб приступил к работе 14 марта в 15.00, и основными направлениями его работы стали мониторинг готовности спасательного центра, планирование работы в новых условиях, совместная работа и обмен информацией с местными самоуправлениями и другими учреждениями Восточного региона, а также картографирование текущей ситуации. Руководитель восточного спасательного центра Айлар Хольцманн поблагодарил местные самоуправления за отличную совместную работу.

 

Префект Восточной префектуры департамента полиции и погранохраны Тарво Крууп уверил, что работа полиции проходит в обычном режиме, новые меры были приняты в связи с ситуацией на границе.

«Мы не прекращаем обслуживать вызовы, помощь обязательно придет к тому, кто в ней нуждается, граница под контролем, выдаем документы. Сегодня ночью восстановили пограничный контроль на внутренней границе меры на внешней границе. Все привычные каналы уведомлений работают. Если ситуация требует быстрой помощи и немедленного вмешательства полиции, необходимо звонить, как и прежде, по номеру 112, если же нужно сообщить о уже произошедшем правонарушении, можно сделать это через наш веб-сайт».

Руководитель Восточного отделения центра тревоги Янек Муракас напомнил, что со вчерашнего дня работает новый инфотелефон 1247, по которому можно получить информацию о коронавирусе и его распространению. Муракас подчеркнул, что по этому номеру не консультируют на темы здоровья. Для медицинских консультаций следует по-прежнему выбирать номер семейных врачей 1220, по которому отвечаю специалисты с медицинским образованием.

По словам Янека Муракаса в данный момент увеличилась нагрузка на телефон центра тревоги 112, сюда также начали звонить пожилые люди, которые жалуются на закончившиеся запасы еды и медикаментов и у которых нет близких, готовых помочь. В этом случае работники центра тревоги дают людям номера контактов чиновников местного самоуправления и инструктируют, каким образом эти контакты можно найти по интернету и с помощью соседей.

Янек Муракас обращает внимание на то, что при звонке на номер центра тревоги может случиться небольшой период ожидания, поскольку номер время от времени перегружен вызовами.

«Обычно мы отвечаем на звонок в течение минуты, поэтому просим людей проявить понимание и терпение, не класть трубку, а дождаться ответа диспетчера. Такая же ситуация может возникнуть и при звонке на новый инфотелефон 1247», - успокоил Муракас.

Руководители и представители местных самоуправлений отметили, что основной проблемой является недостаточное количество средств защиты, однако со своими задачами самоуправления справляются, все нуждающиеся в помощи получают оперативную помощь. Разумеется, закрыты все школы и увеселительные заведения, где могут собираться большие компании. Детские сады работают во всех самоуправлениях, кроме Нарва-Йыэсуу и Тойла, в котором по согласованию с родителями и директорами, дошкольные учреждения прервали работу на две недели.

Старейшина волости Тойла Эве Эаст отметила, что в случае, если такая необходимость возникнет, самоуправление взвесит возможность обеспечить посещение детских садов на уровне конкретных групп.

Многие самоуправления изменили порядок своей работы с целью уменьшить контакты людей друг с другом, чиновники и работники госсектора и местных самоуправлений, у которых есть возможность работать удаленно, используют данную возможность. При этом, жители по-прежнему обслуживаются по телефону, электронной почте или по предварительной договоренности очно.

Руководитель Ида-Вируского отдела Кассы по безработице Аннеки Теэлахк сказала, что консультирование клиентов в конторах приостановлено на две недели, однако обслуживание продлится по телефону, электронной почте или скайпу. Кроме того, с сегодняшнего дня открыта интернет-среда, в которую потенциальные работодатели могут загружать свои предложения по работе и люди, нуждающиеся в работе, могут с ее помощью быстро связаться с работодателем. С временным решением можно ознакомиться на официальном сайте Кассы по безработице.

Следующее внеочередное заседание кризисной комиссии состоятся 25 марта.

 

PÄÄSTEAMET

Kommunikatsiooni osakond