« Tagasi

Ida-Viru ettevõtjad saavad eesti- ja venekeelset operatiivset riiklikku kriisiinfot FB Ida-Viru Ettevõtluskeskuse lehelt (EST/RU)

Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) kuulub üleriigilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku ning saab otse riigilt kriisiga seotud ettevõtlust puudutavat informatsiooni. IVEK avaldab seda jooksvalt  oma FB lehel eesti ja vene keeles. IVEK juhataja Pille Sööt: „Eesmärk on tuua võimalikult operatiivselt maakonna ettevõtjateni riigi poolt ettevõtjatele planeeritud toetus ja muu info. Jagame infot ka vene keeles, et operatiivsust ning arusaadavust kriisiolukorras suurendada."

Oluline lähiaja info: täna 18.03.20  kutsutakse kõiki ettevõtteid andma infot läbi üle-Eestilise küsimustiku. Küsimustiku eesmärk on anda riigipoolsetele otsustajatele informatsioon ettevõtete seisukorrast, vajadustest. Eesmärk on et riik saaks rakendada võimalikult tõhusad toetusmeetmed..

Lisaks on avatud 24/7 küsimuste-vastuste webinar: Ülevaade ettevõtetele – kriisimeetmete seis. Liitumise link https://zoom.us/j/116914917. Parool: 636403. Webinari live-keskkonda saab lisada 24/7 küsimusi. Paar korda päevas saadetakse esitatud küsimuste-vastuste koond soovijatele e-postkasti.

Kokkuvõttes: kõik ettevõtted on oodatud jälgima IVEK FB lehte. Uudiseid postitatakse mitu korda päevas. Facebook on kanaliks kuna see võimaldab kõige kiiremat infovahetust. Samuti saadavad IVEK konsultandid infot IVEK klientide mailidele. Ettevõtetel kes pole IVEK infoväljas ja FBs ei tegutse kuid soovivad infot mailile palume ühendust võtta info@ivek.ee

Kontaktisik pressile: Kadri Jalonen, Ida-Viru turismikoordinaator, IVEK

5174236 Kadri.jalonen@ivek.ee

Предприниматели Ида-Вирумаа получат оперативную информацию о кризисе на эстонском и русском языках с сайта  Центра предпринимательства Ида-Вирумаа

Центра предпринимательства Ида-Вирумаа (IVEK) является частью  сети уездных центров развития и получает информацию непосредственно от государства о бизнесе, связанную с кризисом. IVEK регулярно публикует ее на своей странице FB на эстонском и русском языках. Pille Sööt, руководитель IVEK: «Цель состоит в том, чтобы как можно скорее донести до предпринимателей уезда поддержку и другую информацию, запланированную государством для предпринимателей. Мы также делимся информацией на русском языке для повышения операционной эффективности и ясности в период кризиса ».

18.03.20  компаниям предлагается представить информацию через общеэстонскую анкету. Цель анкеты - предоставить лицам, принимающим решения, информацию о состоянии и потребностях компаний. Цель состоит в том, чтобы государство осуществило наиболее эффективные меры поддержки.

Кроме того, вебинар вопросов и ответов 24/7: обзор бизнеса - реакция на кризис. Присоединитесь к ссылке https://zoom.us/j/116914917. Пароль: 636403. Вы можете добавить 24/7 вопросов в веб-семинар. Несколько раз в день резюме отправленных вопросов и ответов будет отправлено тем, кто хочет получить их по электронной почте.

В целом, все компании могут перейти на страницу IVEK FB. Новости публикуются несколько раз в день. Facebook является каналом, потому что он позволяет самый быстрый обмен информацией. Консультанты IVEK также отправляют информацию на электронные письма клиентов IVEK. Компании, которые не находятся в информационном поле IVEK и FB, не активны, но хотели бы связаться с info@ivek.ee

Контакт для прессы: Кадри Ялонен, координатор туризма Ида-Вирумаа, IVEK

5174236 Kadri.jalonen@ivek.ee