« Tagasi

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit saatis Vabariigi Valitsusele ettepaneku Ida-Virumaa majutusettevõtete lisateenuste avamiseks

Teisipäeval, 12. jaanuaril pöördus Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit maakonna omavalitsuste nimel Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga Ida-Virumaa majutusettevõtete lisateenuste avamiseks toetades sellega Ida-Viru turismiklastri 7. jaanuaril kriisiolukorda kajastavat ühispöördumist.

„Vaatamata Vabariigi Valitsuse kiirele reageerimisele turismiettevõtetele rahalise toetuse andmisega, ei leevenda selline rahaline tugi ettevõtete majanduslikku seisu ning ettevõtetel on väga keeruline pikemas perspektiivis jätkamist planeerida," selgitas IVOLi juhatuse esimees Eve East põhjusi, mis ajendasid kirja teele panemist. East lisas, et koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu, Ida päästekeskuse, Terviseameti Ida osakonna ja Ida-Virumaa turismiklastri esindajatega on analüüsitud olukorda maakonnas ning võimalikke rakendatud meetmeid. Terviseameti ja SITKE raportite põhjal on nakatumiste kolded olnud peamiselt huvihariduse asutustes, tööstusettevõtetes ja õppeasutustes. Kuni majutusasutuste (spaade) sulgemiseni täideti nendes asutustes väga rangelt kõiki kohustuslikke piiranguid ja reegleid nii töötajate kui ka klientide osas. Majutusettevõtetest alguse saanud koldeid olnud ei ole. On avaldatud arvamust, et kriitiline koht SPAde osas on reovesi. Kuigi seirejaamadest saadud andmetel on Ida-Virumaa punases, ei saa seda lugeda peamiseks kriitiliseks asjaoluks, kuna seirete andmed on omavalitsuste piirides, mitte SPAde kohta eraldi.

Ida-Viru turismiklaster on koostöö raames koostanud majutusettevõtetele enesekontrolliplaani näidise, mille abil majutusettevõtted saavad end kaardistada nii töötajate kui ka klientide liikumise juhtimiseks ja ajastamiseks.

„Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu poolt edastasin kõikidele maakonna omavalitsustele pöördumise ning palusin seisukohta Vabariigi Valitsusele ühise ettepaneku esitamiseks ning kas omavalitsused on valmis peale majutusasutuste avamist panustama koostöösse ja tegevustesse meetmete toimimise jälgimiseks," kinnitas IVOLi juhatuse esimees Eve East, kelle sõnul toetavad Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused maakonna majutusasutuste lisateenuste avamist peale 18.01.2021, kui ettevõtted kohustuvad rakendama selleks ettenähtud tingimusi.