« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta Ida-Virumaa toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;

suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);

aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;

vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotlusvoor avatakse 19.10.2020.a.

TUR20 toetusvooru_tingimused
TUR20_taotlusvorm
TUR20_taotluse_eelarve_vorm
TUR20_hindamismetoodika

Taotluste esitamise tähtaeg: 16.11.2020.a. kell 16:00.

Vaata ka lisaks ka SIIT ...

Taotlus esitada elektrooniliselt e-posti aadressile: ivol@ivol.ee, märksõna: TUR20 toetusvoor

Info: Eve East, IVOL juhatuse esimees, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit,

e-post: eve.east@ivol.ee , tel 5143 306