« Tagasi

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI KEVADVOORU TAOTLUSTE ÜLEVAADE

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadvooru laekus kokku 66 taotlust 55-lt ühenduselt.

Taotlusi sai esitada kahte meetmesse – kogukonna areng (meede 1) ja elukeskkonna ning kogukonnateenuste arendamine (meede 2). Meetmesse 1 esitati 31 taotlust ning meetmesse 2 laekus 35 taotlust. Kokku küsitakse KOP kevadvoorust toetusteks 172 257 eurot.

Omavalitsuste lõikes tuli enim taotlusi Alutaguselt ja Narvast, moodustades poole kõigist taotlustest. Järgnesid Jõhvi ja Lüganuse, kõige vähem esitati taotlusi Sillamäe ja Kohtla-Järve linnadest.

Järgmise sammuna toimub taotluste tehniline kontroll, peale mida hindab tehnilise kontrolli läbinud taotluseid 5-liikmeline hindamiskomisjon. KOP kevadvoorust toetust saavad projektid selguvad hiljemalt juunikuu alguses.