« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2020 kevadvooru info

Vaatamata Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorrale kutsume kõiki vabaühendusi aktiivselt osalema KOP kevadvoorus. Taotlusvoor avanes 1. märtsil ja taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2020 kell 16.30.

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 01.04.2020 kuni 01.04.2021. Seega on praegu õige aeg planeerida oma ühenduse tegevusi/ettevõtmisi tulevikuks.

Programmist toetatakse tegevusi, mis aitavad kogukonna identiteeti tugevdada ja tõhustada omavahelist koostööd. Samuti tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste arendamisse. Toetust antakse ka kohalikele elanikele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ning arendamiseks.

Projektide kirjutamisel soovitame planeerida tegevusi arvestusega, et nakkusohu kestvus ei ole teada - mõistlik oleks hoiduda rahvarohkete ürituste planeerimisest suve esimeses pooles.

Programmi läbi viimine toimub selliselt nagu ette nähtud ja eriolukord taotluse koostamist ja esitamist enamikel juhtudel ei takista.

Toetuse taotlemise kord, tingimused ja taotlusvormid asuvad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel //ivol.kovtp.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm-kop-

Programmi määrusega saab tutvuda siin

 

Tulenevalt eriolukorrast ning vähendamaks viiruse leviku riski nõustavad taotlejaid soovi korral telefoni, e-maili või Skype'i vahendusel Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)