Maakonna teenetemärgi pälvisid Teet Kuusmik ja Marje Muusikus

Teet Kuusmik on SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus juhatuse liige ja andnud pikaaegse panuse meie regiooni arengusse ning aidanud kaasa uute tasuvate töökohtade loomisele, juhtinud aastaid edukalt Narva Tööstusparkide alade arendamist - käesoleval ajal jätkatakse Narva Tööstuspargi 3.etapi rajamise eeltöödega. 2020. aasta lõpus sai Narva Tööstuspargis valmis Eesti teadaolevalt suurim ja võimsaim päikeseenergiajaam - 9 ha ja 6 MW, Narva kerkinud tehasekompleksid on toonud linna sadu uusi töökohti. Tema panus Narva linna ettevõtluse arendamisse on hindamatu. Ida-Viru maakonda on toodud olulisel määral nii sise- kui välisinvesteeringuid. Käivitunud on tööstuspargid Narvas, Jõhvis ja Kohtla-Järvel. Ida-Virumaal rakendatud investeeringute kaasamise kogemusest õpib terve Eesti. Kuusmik on muutunud üheks Ida-Virumaa positiivseks kaubamärgiks.

Marje Muusikus on Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja, kelle panus COVID-19 viiruse tõkestamisel Ida-Virumaal on märkimisväärselt suur. Tema koostöö omavalitsuste, koostööpartnerite, ettevõtete ja teiste inimestega, tema kohusetunne, vastutustunne ja hoolivus ning ülim inimlikkus väärib erilist tänu.

Ida-Viru maakonna tänukirjad pälvisid Ülle Ernits ja Vanuš Karapetjan.

Ülle Ernits töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli Kohtla-Järve struktuuriüksuses ja teda tunnustatakse Ida-Virumaal tervishoiusüsteemi panustamise eest.

Vanuš Karapetjan on AS ESFIL TEHNO juhatuse liige ja OÜ ARAGATS juhatuse liige. Tema juhtimisel on AS ESFIL TEHNO arendanud unikaalse sertifitseeritud kaitsemaskide ja respiraatorite toomise. Koroonaviiruse tõttu on toodang hüppeliselt kasvanud ja loodud on uusi töökohti

Varem 22. veebruarile planeeritud tunnustuste üleandmine lükkub edasi.