« Tagasi

Pressiteade: TÜ uurimistööst selgub mis tõmbaks noored Ida-Virumaale

Aprilli lõpus valmis Tartu Ülikooli Georgraafia osakonna kohaliku ja regionaalse arengu planeerimise praktika uurimistöö Ida-Virumaa noorte tõmbe- ja tõuketegurid". Juhendaja PhD Garri Raagma. Uurimistöö gruppi kuulus 5 BA taset lõpetavat tudengit. Töö valmis koostöös Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ja Ida-Viru Ettevõtluskeskusega. See on sisend maakonna arengukavasse. Töö põhiosaks on 3 erineva noorte fookusgrupi tulemused (vastavalt eesti, vene, Ida-Virust välja kolinud noored) - mis neid tõmbab, tõukab ning potentsiaalsed lahendused KOVdele. Lisaks ülevaade rahvastiku-protsessidest, Soome 2 tööstuspiirkonna näited.

Tööst selgub. mida arvavad noored Ida-Virumaast, mis siia tõmbab, siit tõukab ning kuidas suhtutakse rohepöördesse. Välja joonistus hulk potentsiaalseid lahendusettepanekuid kuidas omavalitsused saaks tõmmet suurendada.

Fookusgrupiintervjuudes oli 4 teemat, vastas 3 erinevat gruppi.

 • Ida-Virumaa praegu.

Esimene fookusgrupp tõi välja Ida-Viru mitmekesisust ning metsikust. Arvati, et maakond on üks prestiižsemaid Eestis.

Teises fookusgrupis mainiti esimesena Ida-Virumaa loodust.

Kolmandas fookusgrupis öeldi, et Ida-Virumaa on kui seiklus, mis annab mitmetahulise ja väärtusliku lapsepõlve.

 • Tõmbetegurid

Esimeses fookusgrupis toodi kohe välja, et Ida-Virumaal on noortele väga head võimalused eneseteostuseks, sest on palju väljakutseid, ning konkurents on võrreldes suuremate tõmbekeskustega madal.

Teises fookusgrupis mainiti esimese tõmbetegurina perekonda.

Kolmandas fookusgrupis toodi esimesena välja Ida-Virumaa koolid ja arvati, et maakonna haridussüsteem oleks see, mis võiks noori maakonda tõmmata.

 • Tõuketegurid

Esimeses fookusgrupis toodi tõuketeguritena välja kehvad avalikud teenused. Teiseks toodi välja elamufond, mis ei uuene.

Teises fookusgrupis toodi esimesena välja tööpuudus.

Kolmandas fookusgrupis tuli esimese tõuketegurina välja sarnaselt esimesele fookusgrupile elamufondi probleem.

 • Rohepööre

Esimene fookusgrupp tähtsustas keskkonnasõbralikkust ja rohelist mõtlemist.

Teise fookusgrupi puhul toodi välja, et noored ei ole väga teadlikud keskkonnateemadest ning neile ei lähe sellealased teadmised või käitumisharjumused eriliselt korda. Põhjenduseks toodi välja, et keskkonnahoid ei ole tähtsustatud ka vanemate generatsioonide jaoks.

Kolmanda fookusgrupi noored arvasid, et noored on palju keskkonnateadlikumad ning sageli ka palju enam teadlikud rohelisematest alternatiividest kui vanemad generatsioonid.

Potentsiaalsed lahendused (tõmbetegurite suurendamine, tõuketegurite vähendamine).

 • Ida-Virumaal tuleb edasi arendada turismivaldkonda ja sellega seotud kohti. Selle tulemusel külastatakse Ida-Virumaad rohkem ja piirkonna negatiivne kuvand väheneb, see looks ka uusi töökohti.
 • Toetada tuleks ettevõtjaid, näiteks luua maksusoodustused noortele ettevõtjatele ning muuta odavamaks büroopinna hinnad, pakkuda konsultatsiooniteenuseid ning turundada võimalust Ida-Virumaal ettevõtlusega tegeleda.
 • Ida-Virumaal asuvatesse ülikoolide kolledžitesse peaks tooma rohkem ja populaarsemaid erialasid. Võimalusel pöörata tähelepanu just IT erialadele (hea näide Jõhvi loodav tehnoloogiakool), võiks kõrgharidust pakkuda ka turismisektoriga seotud erialadele. Noori aitaks Ida-Virumaale tuua ja jätta ka see, kui kohalikud ülikoolide kolledžid oleksid hästi seotud kohalike ettevõtetega, kes võimaldaksid noortele praktikavõimalusi ja sellega suurendaksid võimalust, et noor jääb ka edaspidi Ida-Virumaale tööle.
 • Noorte sisserännet suurendaks elamufondi probleemi lahendamine.
 • Noori hoiab piirkonnas tugevad sidemed nii perekonna kui ka sõprade vahe l- suhtlusvõrgustiku arendamisele tuleks pöörata suuremat tähelepanu.
 • Ida-Virumaa linnades puudub noorte sõnul aktiivne elu. Head näited - Viljandis on olemas baar Romaan, Tartus Genialistide Klubi. Mõlemas kohas korraldatakse pidevalt noortele suunatud üritusi, mis loovad erinevate noorte vahel uusi tutvusi.
 • Ida-Virumaaga seotud vene keele hirmu vähendamiseks leiti, et tööandjad võiksid pakkuda tasuta keelekursuseid neile, kes seda soovivad


Uurimistööd juhendas TÜ poolt PhD Garri Raagma ja Ida-Viru poolt IVEK vanemkonsultant Lauri Jalonen.

Lisainfo: Lauri Jalonen, Ida-Viru Ettevõtlueskeskuse (IVEK) vanemkonsultant lauri.jalonen@ivek.ee, tel 5067018

 

Fookusgrupi intervjuudes välja toodud tõmbe-ja tõuketegurid.

Esimesse fookusgruppi kuulusid noored eestlased, kes elavad Ida-Virumaal. Teise fookugrupi moodustasid noored venelased, kes elavad Ida-Virumaal või on Ida-Virumaalt pärit ja kolmandasse fookusgruppi kuulusid noored, kes on Ida-Virumaalt pärit, kuid ei ela enam seal. Viimases fookusgrupis oli siiski üks inimene, kes oli Ida-Virumaale tagasi kolinud.

Fookusgrupp

Tõmbetegur

Tõuketegur

Esimene

 • eneseteostus*
 • madalam konkurents
 • riigisektori palgad
 • laste kasvatamise keskkond
 • riiklik taristu
 • inimestevahelised suhted ja perekond*
 • inimesed
 • kehvad avalikud teenused
 • elamufond*
 • stagnatsioon
 • Ida-Virumaa maine
 • madalad palgad
 • omavalitsuste    ja                          koolide vaheline vaenulikkus
 • vene keele kartus

Teine

 • perekond*
 • võimaluste hulk*
 • tööpuudus
 • meelelahutusvõimalused*
 • kõrghariduse võimalused

Kolmas

 • haridussüsteem
 • huvikoolid
 • odavam kinnisvara
 • loodus
 • kõrghariduse võimalused*
 • elamufond*
 • pangalaenu saamine
 • meelelahutusvõimalused*
 • linnas puudub aktiivne elu