« Tagasi

Rahandusministeerium esitas ettepanekud õiglase ülemineku 340 miljoni euro kasutamiseks

Rahandusministeeriumi pressiteade

04.12.2020

Riigihalduse minister Anneli Ott tutvustas eile valitsusele Euroopa Liidu õiglase ülemineku mehhanismi vahendite esialgset jaotusettepanekut ligikaudu 340 miljoni euro kasutamiseks.

Anneli Oti sõnul soovitakse esialgse ettepaneku kohaselt suunata ettevõtluse mitmekesistamise ja nutika arengu jaoks sihtpiirkonda 73% fondi mahust ehk kokku 248 miljonit eurot. „Oleme planeerinud 40 miljonit eurot ettevõtluse teadmusmahukuse tõstmiseks, toetades nii uusi tehnoloogiaprojekte kui kohalike kolledžite arendustegevust, 20 miljonit tugitegevuste ja 15 miljonit väikeettevõtluse toetuseks," ütles Ott.

Ministri kinnitusel on ettevõtluse arengu seadmist õiglase ülemineku protsessi keskmesse toetanud nii Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused kui protsessi kaasatud ettevõtjad ja erialaliidud, samuti pannakse rõhku kõrgepalgalistele töökohtadele. „Enim muutusi läbib põlevkivisektor, mistõttu soovime suunata tööstusinvesteeringuteks 143 miljonit eurot. Siia lisanduksid tööjõu ettevalmistamiseks vajalikud toetused ühelt töökohalt teisele liikumiseks ning töötajate ümberõppeks."

Üleminekufondi teine suund näeb ette tegevused elukeskkonna parandamise ja sotsiaalse kaasatuse heaks, mis hõlmaks fondi vahenditest 27%. „Ida-Virumaal suvel läbi viidud arvamuskorje ja avalike arutelude tulemused näitavad, et ootus puhtale ja kaasaegsele elukeskkonnale on ida-virumaalaste seas suur," sõnas rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja Priidu Ristkok. „Seetõttu plaanime loodus- ja elukeskkonna ning sotsiaalse sidususe parandamisse suunata üle 92 miljoni euro."

Näiteks eraldataks ettepaneku kohaselt 10 miljonit kaevandamisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamiseks, 22 miljonit piirkondlike algatuste toetuseks, 43 miljonit sotsiaalse sidususe suurendamiseks, 12 miljonit kaugkütte lahti sidumiseks põlevkivist. Samuti nähakse ette 5 miljonit üleminekuga kaasnevat ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja  terviseteenuste arendamiseks jm.

Lisaks tegi valitsuskabinet ettepaneku laiendada õiglase ülemineku sihtpiirkonda nii, et fondi investeeringud hõlmaksid lisaks Ida-Virumaale ka Lääne-Virumaad ja Põhja-Jõgevamaad.

Koostatud jaotusettepanek on lähtealus alustamaks läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga. Kuigi ülemineku mehhanismi kasutamise tingimused ei ole Euroopa Liidus veel kokku lepitud, on raha võimalikult kiireks kasutusele võtuks vajalik läbirääkimisteks tegevuste täpsustamine. „Vaid nii saab parimal moel arvestada erinevate huvidega, lahendada võimalikud probleemkohad ning saada tagasiside edasisteks sammudeks fondi kasutamise võimaluste kohta Euroopa Komisjonilt," sõnas Priidu Ristkok.

Nii lähtub rahandusministeerium eelnimetatud suundadest oma edasises tegevuses, sealhulgas Ida-Virumaa tegevuskava 2030 ja ülemineku kava koostamisel ning rakenduskava täiendamisel.

Õiglase ülemineku fondi eesmärgiks on toetada majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed seoses Euroopa Liidu 2030 kliimaeesmärkide ja 2050 kliimaneutraalsuse saavutamisega.