« Tagasi

Tervisedendaja maakondlik tunnustamine

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit  ja Ida-Virumaa tervisenõukogu soovivad tunnustada tublisid tervisedendajaid.

Tunnustatakse maakonnas rahvatervise arendamisele panustanud inimesi, organisatsioone ja/või silmapaistvamaid algatusi, millel on oluline mõju tervislike eluviiside kujundamisel ning turvalise ja tervisesõbraliku elukeskkonna väärtustamisel.

„Aasta tervisedendaja" kandidaadi tunnustamisele võib esitada iga maakonna elanik või maakonnas tegutsev mittetulundusühing, asutus, ettevõte, kohalik omavalitsus.

Kirjalik esildis koos põhjendusega esitatakse Ida-Viru Omavalitsuste Liidule märksõnaga „Tervisedendaja tunnustamine"  hiljemalt 22.11.2019  aadressil Keskväljak 1-301, 41594 Jõhvi või e-posti aadressil eha@ivol.ee.

Tervisenõukogu valib esitatud kandidaatide seast välja 3 kandidaati tänukirja saamiseks. Tunnustamisele esitatakse enim hääli saanud kandidaadid. Otsuse langetamisel arvestab tervisenõukogu kandidaadi tegevuse vastavust tunnustuse eesmärgile ning tegevuse mõjukusele nii maakonnas ulatuses, kui ka paikkonnas.

Erandjuhul ja põhjendatult võib jätta tunnustuse välja andmata.

„Aasta tervisedendaja" tunnustused (tänukirjad) antakse üle IVOLi poolt korraldataval üritusel. Teade tänukirjade üleandmise kohta  edastatakse kõigile osapooltele kirjalikult.

"Aasta tervisedendaja" tunnustamise TAOTLUSE leiad SIIT …