Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimine

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatori teenuse toetusskeem riigiteatajas - https://www.riigiteataja.ee/akt/123022018010. Määruse jõustumise kuupäev 26.02.2018. 

 

TAOTLUS Eesti Vabariigi kodaniku kandmiseks Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni saamiseks

TAOTLUS Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimiseks

 

Lisainformatsioon: Hiie Keskla, 337 7678, hiie@ivol.ee

 

Informatsioon Rahandusministeeriumi kodulehel