Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimine

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatori teenuse toetusskeem riigiteatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/123022018010

 

TAOTLUS Eesti Vabariigi kodaniku kandmiseks Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni saamiseks

TAOTLUS Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimiseks

 

Lisainformatsioon: Alfred Alt, tel 512 6732, alfred@ivol.ee

 

Informatsioon Rahandusministeeriumi kodulehel