Viru geopark

29.10.19

Viru Geopargi arengustrateegia koostamine.

Geopark on kohaliku kogukonna initsiatiivil loodus- ja pärandkultuuri poolest rikkas piirkonnas loodud ettevõtmine, mille peamiseks eesmärgiks on kohalikule kogukonnale majandusliku tulu teenimise võimaluste loomine geoturismi toodete ja teenuste pakkumise kaudu. Geopargi  esmärgid on laiemas mõistes on pargi piirkonda jäävate geoloogiliste loodusmälestiste,  pärandkultuuri objektide ja eluslooduse säilitamine ning eksponeerimine geoturismi ja loodushariduse arendamiseks.

Viru geopargi arengustrateegia

11. oktoobril 2019. toimus rahvusvaheline konverents, kus oli arutusel Viru geopargi loomise võimalused ning teiste maade kogemused geoparkide arendamisel.

Konverents ettekanded:

Põlevkivi geopargis

Ida-Viru turismisplaanidest 2020+ ja seos Viru Geopargiga 

Rokua UNESCO Global Geopark

Odsherred UNESCO Global Geopark 

Viru Geopargi arengustrateegia koostamist rahastab:

 

Toimetaja: HARDI MURULA